Värme VVS

Kontroller som bör göras innan du kontaktar ansvarig för värme och VVS

Om det är kallt inomhus under eldningssäsongen behöver vissa kontroller utföras innan kontakt tas med den inom styrelsen som ansvarar för värme och VVS.

  • Se till att cirkulationspumpen är på och fungerar
  • Lufta elementen i samband med att cirkulationspumpen sätts på eller på hösten
  • Se till att det är fritt runt elementen (undvik att bygga in dem)

Om något eller några element är kalla så kan det bero på igensatt ventil i radiatorn, nyinstallerat element, byte till vattenburen golvvärme (bör undvikas) eller handdukstork m.m. Anlita alltid en certifierad fackman för sådana installationer.

Det varmvatten som cirkulerar i dina element går inte vidare till nästa hus utan returneras till undercentralen och vidare till fjärrvärmeverket. Ett hus som är varmt stjäl således inte värme från nästa hus.

För maximal effekt, jämn värmefördelning mellan husen och balanserade värmekostnader ska följande iakttas:

  • Alla element ska luftas regelbundet (se ovan)
  • Fastighetens cirkulationspump ska vara påslagen. Regleringen av inkommande vatten för uppvärmningen görs via pumpens röda shuntreglage som ställs in efter behov.
  • Cirkulationspumpen kan stängas av under sommaren. Det sparar el.

I de fall cirkulationspumpen är från 70-talet och varit avstängd under en lång tid bör den snarast bytas. Detsamma gäller för de ventiler som finns nära golvet. Rör dem inte utan låt en fackman byta även dessa i samband med byte av cirkulationspump.

Styrelsen rekommenderar även att avstängningsventiler (Ballofix) monteras på alla kall- och varmvattenledningar (tvättstuga, bad, dusch, kök) för att slippa stänga av vattnet i krypgrunden när VVS-arbeten i huset ska utföras.

Under varje hus i krypgrunden finns avstängningsventiler för kall- och varmvatten och fjärrvärme. Dessa ledningar är gemensamt ägda, ledningarna i huset är fastighetsägarens. Åverkan eller ovarsamhet vid arbete på ledningarna i krypgrunden kan medföra skadeståndsansvar.

Det varmvatten som cirkulerar i ledningarna håller en temperatur på minst 55⁰ C för att undvika spridning av legionellabakterier.

Årlig kontroll av ledningarna i krypgrunden utförs av Roger Kindström, rkvvsservice@gmail.com

Tel. 070-994 71 18. Roger Kindström känner vårt område och våra installationer och kan anlitas för alla VVS-arbeten.

Utrustningen i undercentralen som reglerar vår värmeförsörjning övervakas kontinuerligt och skulle ett fel uppstå går larm till både tjänsteleverantörer och VVS-ansvarig.

Inspektion av stammar

Styrelsen uppdrog år 2013 till LGT Högtryck att göra en inspektion av våra stammar. Inga fel rapporterades utan LGT bedömde att ledningarna bör hålla i ytterligare 30-40 år. Filmer från inspektionen finns hos styrelsen.

Antal besök: 978