Krypgrunden – Radon

Krypgrunden

I varje radhuslänga finns en nedstigningsbrunn till krypgrunden. Ventilerna till krypgrunden får inte täckas för. Inspektion av krypgrunderna och dess installationer görs en gång om året, i regel på hösten, för att tidigt upptäcka ev. läckage eller mögel. Krypgrunden är fastighetsägarens ansvar men de ledningar som finns i krypgrunden är föreningens egendom och åverkan på dessa installationer medför skadeståndsskyldighet.

Radon

Det finns markradon i varierande grad i vårt område. Vissa hus ligger under gränsvärdet, andra över. Mätningar och åtgärder är fastighetsägarens ansvar. Information om mätningar och åtgärder kan beställas från Stockholms miljöförvaltning.

Krypgrund – en riskkonstruktion?

I Villatidningen Nr. 3 2016 beskriver Gabriella Lindau fördelar och nackdelar med krypgrunder. En fördel är att det är ett kostnadseffektivt byggsätt som underlättar framtida ombyggnad.. Nackdelar är att man måste se upp med fukt och skadedjur. Fukt får inte ansamlas i krypgrunden och fuktskador i krypgrunden omfattas i allmänhet inte av den klassiska villaförsäkringen. God ventilation är alltså A och O. Man måste också hålla rent och se till att krypgrunden inte blir vinterkvarter eller tillhåll för smådjur som förorenar eller orsakar skador. Regelbunden inspektion av krypgrunden är därför nödvändigt.
Följ länken nedan för artikeln i sin helhet.

http://villatidningen.se/energi/inomhusklimat/forebygg-ett-grundlaggande-problem/

Antal besök: 642