Styrelsemedlemmar

Funktioner och ansvarsområden i styrelsen 2022

Ordförande
Gabriel Ablahad, hus nr 61
ordforande@blasippsbackensamf.se

Kassör
Elif Tutuncu, hus nr 51
kassor@blasippsbackensamf.se

Information, Blåsippsbladet
Ansvarig: Peter Åkerström, hus nr 52
info@blasippsbackensamf.se

Medlemsförteckning
Ansvarig: David Johansson, hus nr 95
Skicka din uppdatering till e-postadressen nedan.
medlem@blasippsbackensamf.se

Värme, VVS, el
Ansvarig: Andreas Karlsson, hus nr 83
varmevvsel@blasippsbackensamf.se

Sopor
Ansvarig: Gabriel Ablahad, hus nr 61
sopor@blasippsbackensamf.se

TV, bredband, hemsida
Ansvarig: David Johansson, hus nr 95
tvdataweb@blasippsbackensamf.se

Grönområden Lappvidet, garage, lekytor
Ansvarig: Anita Brunell, hus nr 36
gronomradelapp@blasippsbackensamf.se

Grönområden Ripvidet, garage, spolplatta
Ansvarig: Isho Lindgren, hus nr 45
gronomraderip@blasippsbackensamf.se

Antal besök: 1985