Medlemsförteckning

Styrelsen uppdaterar en medlemsförteckning över alla boende i området. Skulle något oförutsett inträffa finns därigenom goda möjligheter att snabbt nå den som berörs.

För att uppdatera dina uppgifter i medlemsförteckningen så kontaktar du ansvarig i styrelsen på e-postadressen: medlem@blasippsbackensamf.se.

Antal besök: 713