Medlemsförteckning

Styrelsen uppdaterar en medlemsförteckning över alla boende i området. Skulle något oförutsett inträffa finns därigenom goda möjligheter att snabbt nå den som berörs.

Uppdateringar av uppgifter i medlemsförteckningen lämnas till ansvarig i medlemsförteckningen, se vidare information under Kontakt.

Antal besök: 713