Avgäld/samfällighetsavgift

Värme, vatten, sophämtning, garagekostnad och andra gemensamma omkostnader debiteras varje hushåll i form av en avgäld som fastslås på årsstämman varje år.

Avgälden betalas månadsvis och ska vara inbetald på samfällighetens bankgirokonto 652-3518 senast den sista dagen i aktuell månad. Glöm inte att ange ditt husnummer på betalningen. Vid försening debiteras en avgift på 60 kronor.

Avgäld för perioden 1 april 2023 till 31 mars 2024 är 2 800 kr.

Antal besök: 1070