Parkering/bilkörning

Vi uppmanar alla att ställa in sina bilar i garagen så att det finns lediga parkeringsplatser utomhus för gäster. Det är inte tillåtet att parkera någon annanstans än på markerade platser. Parkering på gångvägar – även de som går förbi husen – och gräsmattor är förbjuden. Du får endast köra upp till ditt hus för på- och avlastning. Hastighetsbegränsningen inom området är 10 km/h. Vänligen respektera detta!  Dessa regler är tillkomna för att polis och ambulans måste kunna komma fram om olyckan är framme. Våra barn ska också ha en säker omgivning.

Antal besök: 761