Grannsamverkan mot brott

Huvudkontaktperson:
Kenneth Franck, hus nr 21
Kontaktpersoner Lappvidet:

Stina Brown, hus nr 28 och Bonnie Lillehammer, hus nr 18
Kontaktpersoner Ripvidet:
Aino Brock, hus nr 103, Katarina Ohayon-Landqvist, hus nr 91 och Kenneth Franck, hus nr 21

Länkar till mer information:
Samverkan mot brott – Grannsamverkan | Grannsamverkan

Polisens informations plats där det finns dokument och filmer som kan vara av intresse. Tex Brottsförebyggande tips och info om Märkning, Inventarielistor.
Brottsförebyggande tips och åtgärder | Samverkan mot brott – Grannsamverkan

Filmer: (Informationsfilmer)
Informationsfilmer Svenska | Samverkan mot brott – Grannsamverkan
Obs Filmerna finns på några olika språk.

Försäkrings information:
Försäkringar | Samverkan mot brott – Grannsamverkan

Övrigt:
Tips och råd för en trygg sommar
Skaffa en inventarieförteckning
Inventarieförteckning

Vi driver Grannsamverkan mot brott, som bygger på ett samarbete mellan polisen, försäkringsbolagen och de boende i området. Genom att vi boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra kan brottsligheten minska och tryggheten öka. Genom medverkan i Grannsamverkan kan du premieras av ditt försäkringsbolag med premierabatt, bonus eller självriskreducering. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer exakt information.

Minimikraven för Grannsamverkan är:

  • För inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet samt märk stöldbegärlig egendom!
  • Meddela dina grannar och/eller kontaktman om du är bortrest mer än två dagar!
  • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt!
  • Var allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något eller någon som avviker från det ”normala” i vårt bostadsområde.

Antal besök: 811