Flytt/ägarbyte – Nycklar

Flytt / Ägarbyte

Ägarbyte ska snarast anmälas av säljaren till samfällighetens kassör och ansvarig för medlemsförteckningen, kontaktuppgifter till dessa finns i menyn Kontakt.

Uppgifterna om köparen som skall lämnas av säljaren är följande:
-Tillträdesdatum.
-Kontaktuppgifter i samma format som medlemsförteckningen (namn, telefon, e-post).

Nycklar

Nyckel till fastighetens tilldelade garage samt till sopmolokerna och spolplattan är utdelade till varje fastighet. Nycklarna ska lämnas vidare vid ägarbyte.

Antal besök: 528