Garage

Garage

Laddning av elbilar

Det är inte tillåtet att ladda elbilar i samfällighetens garage!
Elnätet är inte avsett för uppgiften och det innebär en stor brandrisk!

Garagen ägs gemensamt av samfälligheten och är endast avsedda för uppställning av fordon. Enligt stämmobeslut är det inte tillåtet att bruka garaget enbart som förråd. Den som inte har något fordon kan lämna sitt garage till uthyrning via föreningens sekreterare, som administrerar kölistan för uthyrning.

Garagen är föreningens ansvar undantaget elektriska portmotorer, som är fastighetsägarens ansvar. Större reparationer beslutas på årsstämman.

Samfälligheten ansvarar för den energi som tillhandahålls i garagen. Motor/kupévärmare ska anslutas via timer, som får sättas på 3 timmar före användandet.

Spolplatta

Samfällighetens spolplatta är enligt årsstämmobeslut 2019 avstängd och istället hänvisas till andra biltvättsanläggningar.

Skötsel av takskjutport

Smörj alla rörliga delar minst en gång per år. Tänk på att i varje hjul sitter ett litet kullager.

Använd smörjspray t.ex. 5-56, WD 40 eller liknande. Smörjspray finns på bensinmackar, byggvaruhus, Jula, järnaffärer m.m.

Använd gärna silikonspray på gummilisterna någon gång per år för att hålla dem mjuka.

Ska arbete som dammar utföras i närheten av garageporten eller inne i garaget, typ slipning av trä eller damm från puts och betong, bör skenorna och hjulen täckas väl.

Gnisslar porten? Börja med att smörja.

Garagedörrar med portmotor

När garageportarna byttes år 2011 fanns möjlighet att på egen bekostnad få portmotor installerad, vilket några valde. Ytterligare några har senare låtit installera motor. Samfälligheten ansvarar inte för portmotorerna utan vid fel på dessa är det fastighetsägarens ansvar.

För leverans, montering och programmering av portmotor är priset ca 6 000 kr.
CE–godkänd motor med skydd vid elavbrott (motor låser) och klämskydd.
Sidomonterad motor inkl 1 st fjärrkontroll och frikoppling (vid elavbrott).
Kund tillhandahåller framdragen enfas el.
Jordad skarvsladd går bra vid montering.

Om fjärrkontrollen tar dåligt, börja med att byta batteri. Batteriet monteras likadant som det gamla. Små platta batterier har t.ex. olika sidor för + och – symbol. Obs tänk på att använda batterier med rätt antal volt (se märkning på batteriet). Det måste vara samma styrka som befintliga batterier.

Om eltillförseln bryts, vänligen rör inga inställningar. Motorn förlorar inga inställningar i minnet.

Om motorn löser ut, frikoppla motorn och känn hur porten går för hand. Med sidmonterad motor måste den lilla blanka knappen mitt på motorn återställas efter frikoppling. Om porten frusit fast löser motorn ut. Oftast fungerar motorn som vanligt igen men ibland förlorar den sina inställningar och programmet måste köras om.

Kontrollera:
– Att inget fastnat i skenan.
– Att inte damm eller skräp har fastnat i hjulen.
– Att inte skenan är påkörd eller skadad på annat vis.

Bålsta Port och Fasadservice AB svarar för både garageportar och portmotorer.
Adress: Box 50, 746 22 Bålsta
Besöksadress: Sjövägen 5, 746 31 Bålsta
Telefon: 0171 507 61
Hemsida: www.balstaport.se
Mail: info@balstaport.se

Antal besök: 601