Installationen i varje fastighet

Vad har installerats i varje fastighet?

Under våren 2013 installerades fibernätet i vår samfällighet.

 • Ett eluttag har installerats i ett skåp bredvid elcentralen i utrymmet under trappan.
 • Fiberkabeln (2 fiberpar) kommer in genom bottenplattan till en anslutningspunkt på väggen bredvid elskåpet där det sätts upp en tjänstefördelare av märket Inteno FG500. Den fördelar fibersignalen till de tre tjänsterna för TV, bredband och IP-telefoni.
 • Tjänstefördelaren har också WiFi för trådlös överföring vilket gör att man kan köra trådlöst om era enheter klarar detta utan att använda kabeldragningar i fastigheten för att koppla upp sig mot internet.
 • Det är också färdigdraget för att kunna koppla in fibern till det koaxialnät som finns i varje fastighet om vi väljer TV-leverans via fiber i framtiden.
 • Ett nätverksuttag har installerats i varje fastighet som del i grundinstallationen.
 • Det fanns också möjlighet att göra tilläggsbeställningar enligt följande:
  • Dragning av dubbla nätverkskablar (istället för singelkabel som standard) om man vill kunna surfa och använda IPTV i samma rum.
  • En extra vidaredragning av bredbandet (extra nätverksuttag på valfri plats) med en cat6-kabel fastsatt med vita klammer.
  • En extra vidaredragning av bredbandet (extra nätverksuttag på valfri plats) med en cat6-kabel monterad med en vit kanallist.
  • En extra kabel dragen till befintligt förstajack för att nyttja IP-telefoni i befintliga telefonjack.
  • Ett IT-skåp i plåt istället för den enklare kapsling som ingick i basinstallationen.

Antal besök: 1270