Vårt område

Bärbuskar i området

Alla som bor i området är välkomna att plocka bär på våra gemensamma bärbuskar. Ser du plockare du inte känner igen så fråga artigt vem det är. Bären är till för dem som bor i området.

Husdjur

Djurägare ska hålla uppsikt över sina djur så att inte de gemensamma sandlådorna förorenas. Både hundar och katter ska ha halsband eller annan ID-märkning enligt Stockholms lokala förordningar, och hundar ska hållas kopplade utomhus.

Antal besök: 549