Biltvätt på gatan/området

Biltvätt på gatan, området eller den egna tomten är inte tillåtet av miljöskäl. Samfällighetens spolplatta är enligt årsstämmobeslut 2019 avstängd och istället hänvisas till andra biltvättsanläggningar.

Antal besök: 328