Byalagen

Det finns ett byalag på Ripvidet och ett på Lappvidet. Byalaget planerar och genomför (tillsammans med de boende i området) städdagarna och andra sammankomster och fester, till exempel luciafirande. På städdagarna arrangerar byalagen enkel förtäring som till exempel korv eller ärtsoppa.

Byalag Lappvidet
Carola Björnfot nr 14
Anita Brunell nr 36
Peter Åkerström nr 52

Byalag Ripvidet
Fati Azimi nr 69
Fatma Dölek nr 13
Isho Lindgren nr 45

Antal besök: 811