Värme VVS

Direktlänkar:
Kontroller som behöver utföras innan du kontaktar värme/VVS-ansvarig
Inspektion av stammar


Kontroller som behöver göras innan du kontaktar ansvarig för värme och VVS
Om ni har det kallt inomhus under eldningssäsongen behöver vissa kontroller utföras innan ni kontaktar värme/VVS-ansvarig:

Lathund värme/VVS:

  • Se till att cirkulationspumpen fungerar och är på
  • Lufta elementen regelbundet
  • Rengör elementen invändigt vid behov
  • Se till att det är fritt kring elementen (undvik att bygga in element)

Om något eller några element är kalla så innebär det obalans i systemet, kan det t ex bero på att man installerat nytt element, bytt till golvvärme, tagit bort element eller dylikt.
Anlita alltid en fackman ifall ni själva inte har kunskapen för att utföra dessa åtgärder.

Observera att varmvattnet som cirkulerar i dina element inte går vidare till nästa hus, utan går tillbaka till undercentralen och sedan vidare tillbaka till värmeverket.
Detta innebär att ett hus som är varmt, stjäl inte värmen från nästa hus.

För maximal effekt, jämn värmefördelning mellan husen och balanserade värmekostnader rekommenderas följande:

  • Alla element skall luftas regelbundet.
  • Fastighetens cirkulationspump bör vara påslagen. Regleringen av inkommande vatten för uppvärmningen görs via pumpens röda shuntreglage som bör stå i helt öppet läge.
  • Cirkulationspumpen kan vara avstängd när man inte behöver full effekt, t.ex. under sommaren.

Under varje hus finns avstängningsventiler för kall- och varmvatten samt för fjärrvärmevatten. Dessa kranar kan delas av flera fastighetsägare och bör testas en gång om året. Måste vattnet stängas av är det därför angeläget att berörda grannar informeras. Vid problem med samfällighetsföreningens ledningar eller ventiler kontaktas VVS-ansvarig i styrelsen, se vidare information under Kontakt.

Varmvattnet har en temperatur på minst 55° C för att inte riskera att legionellabakterier sprids i vattenledningarna.

OBS!  I anslutning till cirkulationspumpen finns i alla hus kranar, avstängningsventiler (röda eller svarta) nära golvet. Rör under inga omständigheter dessa kranar som är mycket gamla och av dålig kvalitet och kan förorsaka översvämning. Detsamma gäller för alla originalventiler som kan finns i badrum och förråd. Om vattnet måste stängas av så måste det göras under huset!


Inspektion av stammar
Styrelsen lät göra en inspektion av våra stammar i februari 2013. Inspektionen gjordes av LGT Högtryck och det fanns inga fel att rapportera, tvärtom ser våra stammar väldigt rena och fina ut och bör enligt LGT hålla i minst 30-40 år till på grund av den typ av rör vi har. Filmerna från inspektionen finns hos styrelsen.
Protokoll: Protokoll staminspektion 2013-02-15

Sidan ändrades senast 24 april 2018 klockan 20:44
Antal besök: 186