Energideklaration

Sidan ändrades senast februari 11th, 2017 klockan 16:44

För dig som ämnar sälja ditt hus och behöver lämna uppgifter för en energideklaration finner du här energiuppgifter för samfällighetens gemensamma energiförbrukning 2016:

Fjärrvärme årsförbrukning: 1 420 MWh = 16 MWh per fastighet och år
Vatten årsförbrukning: 15 507 kbm = 176 kbm per fastighet och år
Fastighetsel årsförbrukning: 35 935 kWh = 408 kWh per fastighet (det här är den fastighetsel som förbrukas gemensamt för området, hushållselen är separat och individuell för varje fastighet)

Antal besök:

(591)