Skötsel av området

Gräsklippning och snöröjning ombesörjs av upphandlad entreprenör och i mindre utsträckning av egen kraft.

All övrig vård av marken ansvarar enligt stämmobeslut de boende själva för. Var och en håller snyggt runt sin tomt och på gemensamma ytor när det så behövs.

Sidan ändrades senast 24 april 2018 klockan 19:37
Antal besök: 142