Skötsel av området

Sidan ändrades senast maj 18th, 2015 klockan 21:58

Gräsklippning och snöröjning ombesörjs av upphandlad entreprenör och i mindre utsträckning av egen kraft.

All övrig vård av marken ansvarar enligt stämmobeslut de boende själva för. Var och en håller snyggt runt sin tomt och på gemensamma ytor när det så behövs.

Antal besök:

(600)