Skötsel av området

Gräsklippning, snöröjning och sandsopning ombesörjs av upphandlad entreprenör och i mindre utsträckning av egen kraft. Papperskorgarna i samfälligheten töms av de boende.

All övrig vård av marken ansvarar enligt stämmobeslut de boende själva för. Var och en håller snyggt runt sin tomt och på gemensamma ytor när det så behövs.

Sidan ändrades senast 30 mars 2019 klockan 10:18
Antal besök: 424