Grannsamverkan mot brott

Huvudkontaktperson:
Aino Brock 103:an
Kontaktpersoner Lappvidet:

Carina Trygg, 42:an, Bonnie Lillehammer 18
Kontaktpersoner Ripvidet:
Aino Brock, 103:an, Katarina Ohayon-Landqvist 91:an, Kenneth Franck 21:an

Vi driver Grannsamverkan mot brott, som bygger på ett samarbete mellan polisen, försäkringsbolagen och de boende i området. Genom att vi boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra kan brottsligheten minska och tryggheten öka. Genom medverkan i Grannsamverkan kan du premieras av ditt försäkringsbolag med premierabatt, bonus eller självriskreducering. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer exakt information.

Minimikraven för Grannsamverkan är:

  • För inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet samt märk stöldbegärlig egendom!
  • Meddela dina grannar och/eller kontaktman om du är bortrest mer än två dagar!
  • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt!
  • Var allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något eller någon som avviker från det ”normala” i vårt bostadsområde.

Mer information hittar du här:

Tips och råd för en trygg sommar
Skaffa en inventarieförteckning
Inventarieförteckning

Sidan ändrades senast 24 april 2018 klockan 19:38
Antal besök: 193