Parkering/bilkörning

Vi uppmanar alla att ställa in sina bilar i garagen så att det finns lediga parkeringsplatser utomhus för gäster. Det är inte tillåtet att parkera någon annanstans än på markerade platser. Parkering på gångvägar – även de som går förbi husen – och gräsmattor är förbjuden. Du får endast köra upp till ditt hus för på- och avlastning. Hastighetsbegränsningen inom området är 10 km/h. Vänligen respektera detta!  Dessa regler är tillkomna för att polis och ambulans måste kunna komma fram om olyckan är framme. Våra barn ska också ha en säker omgivning.

Sidan ändrades senast 24 april 2018 klockan 20:44
Antal besök: 447