Medlemsförteckning

Styrelsen uppdaterar och distribuerar 1-2 ggr per år en medlemsförteckning över alla boende i området. Skulle något oförutsett inträffa finns därigenom goda möjligheter att snabbt nå den som berörs. Lämna inte ut uppgifterna i förteckningen till utomstående!

Uppdateringar av uppgifter i medlemsförteckningen lämnas till ansvarig i medlemsförteckningen, se vidare information under Kontakt.

Sidan ändrades senast 22 april 2018 klockan 21:15
Antal besök: 186