Krypgrunden – Radon

Krypgrunden

I varje radhuslänga finns en nedgång till krypgrunden. Ventilerna till krypgrunden får inte täckas för. Inspektion av krypgrunden görs på städdagarna så att eventuellt läckage/mögel upptäcks tidigt. Fastighetsägarna ansvarar själva för detta.
Samfälligheten ansvarar för rör under betongplattan till varje hus.
Fastighetsägaren ansvarar i övrigt både för grunden och kulverten som tillhör fastighetsägaren.

Radon

Det finns markradon i varierande grad i vårt område. Vissa hus ligger under gränsvärdet, andra över. Mätningar och åtgärder är fastighetsägarens ansvar. Information om mätningar och åtgärder kan beställas från Stockholms miljöförvaltning.

Krypgrund – en riskkonstruktion?

I Villatidningen Nr. 3 2016 beskriver Gabriella Lindau fördelar och nackdelar med krypgrunder. En fördel är att det är ett kostnadseffektivt byggsätt som underlättar framtida ombyggnad.. Nackdelar är att man måste se upp med fukt och skadedjur. Fukt får inte ansamlas i krypgrunden och fuktskador i krypgrunden omfattas i allmänhet inte av den klassiska villaförsäkringen. God ventilation är alltså A och O. Man måste också hålla rent och se till att krypgrunden inte blir vinterkvarter eller tillhåll för smådjur som förorenar eller orsakar skador. Regelbunden inspektion av krypgrunden är därför nödvändigt.
Följ länken nedan för artikeln i sin helhet.

http://villatidningen.se/energi/inomhusklimat/forebygg-ett-grundlaggande-problem/

Sidan ändrades senast 24 april 2018 klockan 20:47
Antal besök: 78