Avgäld/samfällighetsavgift

Sidan ändrades senast januari 3rd, 2018 klockan 17:38

Värme, vatten, sophämtning, garagekostnad och andra gemensamma omkostnader debiteras varje hushåll i form av en avgäld som fastslås på årsstämman varje år.

Avgälden betalas månadsvis och ska vara inbetald på samfällighetens bankgirokonto 652-3518 senast den sista dagen i aktuell månad. Vid försening debiteras en avgift på 60 kronor.

Avgälden för perioden 1 april 2017 till 31 mars 2018 2700 kr..

Antal besök:

(1070)