Avgäld/samfällighetsavgift

Värme, vatten, sophämtning, garagekostnad och andra gemensamma omkostnader debiteras varje hushåll i form av en avgäld som fastslås på årsstämman varje år.

Avgälden betalas månadsvis och ska vara inbetald på samfällighetens bankgirokonto 652-3518 senast den sista dagen i aktuell månad. Vid försening debiteras en avgift på 60 kronor.

Avgälden för perioden 1 april 2016 till 31 mars 2017 uppgår till 2 700 kronor.

Antal besök:

(1070)