Städdagar vår och höst

Vi har två gemensamma städdagar per kalenderår. Den på våren infaller om möjligt den andra helgfria helgen i maj och den på hösten sista helgen i september.

Under 2018 är det vårstädning lördag den 5 maj och höststädning den 29 september.

Det är byalagen som bjuder in till städdagarna och planerar arbetet tillsammans med styrelsen. Det finns aktiviteter som är återkommande och alltid genomförs, och det är bland annat:

  • Inspektion av lekplatser och lekytor
  • Krattning, rensning och räfsning av samtliga grönområden
  • Rengöring av molokerna och området kring dem
  • Gemensam lunch som anordnas av byalagen (medtag egen tallrik, glas och bestick!)

Andra aktiviteter tillkommer efter behov.

Sidan ändrades senast 24 april 2018 klockan 19:37
Antal besök: 188