Styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmar 2020
Kontaktuppgifter finns under ’Kontakt’ i huvudmenyn ovan.

Ordförande: Eva Zorn
Kassör: Lars-Erik Pettersson
Sekreterare: Aino Brock
Ledamot: Andreas Karlsson
Ledamot: David Johansson
Suppleant: Fati Azimi
Suppleant: Anita Brunell

Antal besök: 919