Kontakt

Kontaktinformation till funktioner och ansvarsområden i styrelsen

Ordförande
Eva Zorn, hus nr 40
ordforande@blasippsbackensamf.se

Kassör
Linda Erdös Chalk, hus nr 29
kassor@blasippsbackensamf.se

Information, Blåsippsbladet
Ansvarig: Aino Brock, hus nr 103
info@blasippsbackensamf.se

Medlemsförteckning
Ansvarig: David Johansson, hus nr 95
Skicka din uppdatering till e-postadressen nedan eller lägg en lapp i brevlådan.
medlem@blasippsbackensamf.se

Värme, VVS, el
Ansvarig: Andreas Karlsson, hus nr 83
varmevvsel@blasippsbackensamf.se

Sopor
Ansvarig: Eva Zorn, hus nr 40
sopor@blasippsbackensamf.se

TV, bredband, hemsida
Ansvarig: David Johansson, hus nr 95
tvdataweb@blasippsbackensamf.se

Grönområden Lappvidet, garage, lekytor
Ansvarig: Anita Brunell, hus nr 36
gronomradelapp@blasippsbackensamf.se

Grönområden Ripvidet, garage, spolplatta
Ansvarig:Fati Azimi, hus nr 69
gronomraderip@blasippsbackensamf.se

Antal besök: 1985