Om fiberinstallationen

Under våren 2013 installerades fibernätet i vår samfällighet.

Underentrepenörer
TMK skötte dragningen av själva fibernätet och fiberinstallationen i våra fastigheter, och JW El i Västerort (Janne Widmark, Blåsippsbacken 46) gjorde elinstallationerna  i fastigheterna.

Hur gick installationen till?

16 maj 2012:

 • Extrastämman beslutade att installera fibernät enligt styrelsens förslag, baserat på underlaget som presenterades av TV/Internetgruppen.

9 juni 2012:

 • Avtalet med Ownit Broadband AB skrevs på.

12 juni 2012:

 • Information utdelad till samtliga medlemmar om att se över sina individuella tjänsteavtal med ComHem och övriga leverantörer för att veta när de behöver säga upp i tid för övergången till Ownit.

20 juni 2012:

 • Avtalet med ComHem uppsagt.

November 2012:

 • Grävningen klar från undercentralen upp till Lappvidet och Ripvidet.

Februari 2013: 

 • Information utdelad till samtliga medlemmar med påminnelse om att säga upp de individuella tjänsteavtalen för TV, telefoni och bredband med befintliga leverantörer.

Mars 2013:

 • Ownit skickade ut information om fiberinstallationen vecka 9 inklusive blanketter för bredband och telefoni (ingen blankett behövs för TV).
 • Dragningen av kablar i våra kulvertar påbörjades vecka 10 i Lappvidet och Ripvidet görs efter Lappvidet.
 • Dragning av duktslangar slutfördes i kulvertarna. Stokab installerade svartfibern till vår undercentral så att allt var klart för fastighetsinstallationerna.
 • All grävning slutfördes och återställningen av mark avslutades.
April – maj 2013:
 • Kopplingar monterades på duktslangarna.
 • Utrustning för TV, bredband och telefoni installerades i vår undercentral.
 • Informationsdag hölls i parken på Lappvidet den 20 april med representanter från Ownit.
 • Onsdag 24 april startade första fastighetsinstallationen. Fiber blåstes in i fastigheterna och tjänsterna blev tillgängliga direkt för fastighetsägaren efter installation i fastigheten.
 • Sista fastighetsinstallationen gjordes 31 maj enligt plan.

Juni 2013:

 • 1 juni började avtalet att gälla och samtliga tjänster var driftsatta enligt avtal.
 • Slutbesiktning gjordes 20 juni utan några anmärkningar.

Samfälligheten är mycket nöjda med det arbete som utförts av TMK och JW El i Västerort.

Antal besök: 1075