Styrelsen

Styrelsens ansvarsområden 2021
Kontaktuppgifter finns under ’Kontakt’ i huvudmenyn ovan.

Ordförande: Eva Zorn
Avfallshantering

Kassör: Linda Erdös Chalk
Ekonomi

Sekreterare: Aino Brock
Information och Blåsippsbladet

Ledamot: Andreas Karlsson
Värme, VVS, el

Ledamot: David Johansson
Medlemsförteckning
TV, bredband, hemsida

Suppleant: Anita Brunell
Grönområde Lappvidet
Garage Lappvidet
Lekyta Lappvidet

Suppleant: Fati Azimi
Grönområde Ripvidet
Garage Ripvidet
Spolplatta Ripvidet

Antal besök: 1006