Kontakt

Sidan ändrades senast maj 2nd, 2017 klockan 07:02

Kontaktinformation till funktioner och ansvarsområden i styrelsen

Ordförande
Eva Zorn, hus nr 40
ordforande.blasippsbacken@gmail.com

Kassör
Lars-Erik Pettersson, hus nr 61
kassor.blasippsbacken@gmail.com

Information, Blåsippsbladet
Ansvarig: Aino Brock, hus nr 103
info.blasippsbacken@gmail.com

Medlemsförteckning
Ansvarig: Jonas Widegren, hus nr 19
Skicka din uppdatering till e-postadressen nedan eller lägg en lapp i brevlådan.
medlem.blasippsbacken@gmail.com

Värme, VVS, el
Ansvarig: Carina Trygg, hus nr 42
varmevvsel.blasippsbacken@gmail.com

Sopor
Ansvarig: Eva Zorn, hus nr 40
sopor.blasippsbacken@gmail.com

TV, bredband, hemsida
Ansvarig: Jonas Widegren, hus nr 19
tvdataweb.blasippsbacken@gmail.com

Grönområden Lappvidet, garage, lekytor
Ansvarig: Anita Brunell, hus nr 36
gronomradelapp.blasippsbacken@gmail.com

Grönområden Ripvidet, garage, spolplatta
Ansvarig:Fati Azimi, hus nr 69
gronomraderip.blasippsbacken@gmail.com

 

Antal besök:

(1985)