Garage – Spolplatta

Garage

Garagen ägs gemensamt av samfälligheten och är avsedda för bilar. Eftersom det är ont om parkeringsplatser inom området är det angeläget att garagen används till just bilar och inte som förråd.
Skötseln av garagen görs gemensamt eller av varje fastighetsägare. Reparationer av tak, väggar och lås är föreningens uppgift. Större reparationer beslutas på årsstämman.

Eftersom vi betalar solidariskt för el i garagen ska uppvärmning av bilar med kupé-/motorvärmare endast ske via timer som får sättas på 3 timmar före användandet.

Spolplatta

På Ripvidet finns en spolplatta med två platser som är till för alla boende på Blåsippsbacken.
Spolplattan är öppen från städdagen på våren till städdagen på hösten. Övrig tid på året är spolplattan stängd, och det är då tillåtet att parkera på dessa platser (men inte under säsongen).
Nyckel till slangskåpet är samma som till sopstationen.

Skötsel av takskjutport

Smörj alla rörliga delar minst en gång per år. Tänk på att i varje hjul sitter ett litet kullager.

Använd smörjspray t.ex. 5-56, WD 40 eller liknande. Smörjspray finns på bensinmackar, byggvaruhus, Jula, järnaffärer m.m.

Använd gärna silikonspray på gummilisterna någon gång per år för att hålla dem mjuka.

Ska arbete som dammar utföras i närheten av garageporten eller inne i garaget, typ slipning av trä eller damm från puts och betong, bör skenorna och hjulen täckas väl.

Gnisslar porten? Börja med att smörja.

Port med motor

Om fjärrkontrollen tar dåligt, börja med att byta batteri. Batteriet monteras likadant som det gamla. Små platta batterier har t.ex. olika sidor för + och – symbol. Obs tänk på att använda batterier med rätt antal volt (se märkning på batteriet). Det måste vara samma styrka som befintliga batterier.

Om eltillförseln bryts, vänligen rör inga inställningar. Motorn förlorar inga inställningar i minnet.

Om motorn löser ut, frikoppla motorn och känn hur porten går för hand. Med sidmonterad motor måste den lilla blanka knappen mitt på motorn återställas efter frikoppling. Om porten frusit fast löser motorn ut. Oftast fungerar motorn som vanligt igen men ibland förlorar den sina inställningar och programmet måste köras om.

Kontrollera: – Att inget fastnat i skenan. – Att inte damm eller skräp har fastnat i hjulen. – Att inte skenan är påkörd eller skadad på annat vis.

Bålsta Port & Fasadservice AB Försäljning, montage o service av: garageportar, industriportar, säkerhetsdörrar, branddörrar, entrédörrar i stål och aluminium.

Adress: Box 50, 746 22 Bålsta. Besöksadress: Sjövägen 5. Telefon: 0171-507 60 Fax: 0171-507 61 Hemsida: www.balstaport.se Mail: info@balstaport.se

Sidan ändrades senast 24 april 2018 klockan 20:45
Antal besök: 78