Styrelsen

Styrelsens ansvarsområden 2018
Kontaktuppgifter finns under ‘Kontakt’ i huvudmenyn ovan.

Ordförande: Eva Zorn
Avfallshantering

Kassör: Robin Ramstedt
Ekonomi

Sekreterare: Aino Brock
Information och Blåsippsbladet

Ledamot: Carina Thomsson
Värme, VVS, el

Adjungerad ledamot: David Johansson
Medlemsförteckning,
TV, bredband, hemsida

Suppleant: Anita Brunell
Grönområde Lappvidet
Garage Lappvidet
Lekyta Lappvidet

Suppleant: Fati Azimi
Grönområde Ripvidet
Garage Ripvidet
Spolplatta Ripvidet

Sidan ändrades senast 22 april 2018 klockan 21:44
Antal besök: 78