Styrelsen

Sidan ändrades senast april 18th, 2017 klockan 09:25

Styrelsens ansvarsområden 2017
Kontaktuppgifter finns under ‘Kontakt’ i huvudmenyn ovan.

Ordförande: Eva Zorn
Avfallshantering
Kassör: Lars-Erik Pettersson
Ekonomi
Sekreterare: Aino Brock
Information och Blåsippsbladet
Ledamot: Carina Trygg
Värme, VVS, el
Ledamot: Jonas Widegren
Medlemsförteckning,
TV, bredband, hemsida

Suppleant: Anita Brunell
Grönområde Lappvidet
Garage Lappvidet
Lekyta Lappvidet
Suppleant: Fati Azimi
Grönområde Ripvidet
Garage Ripvidet
Spolplatta Ripvidet

Antal besök:

(1006)