Styrelsen

Styrelsens ansvarsområden 2019
Kontaktuppgifter finns under ’Kontakt’ i huvudmenyn ovan.

Ordförande: Eva Zorn
Avfallshantering

Kassör: Elika Ghiasi
Ekonomi

Sekreterare: Aino Brock
Information och Blåsippsbladet

Ledamot: Carina Thomsson
Värme, VVS, el

Ledamot: David Johansson
Medlemsförteckning,
TV, bredband, hemsida

Suppleant: Anita Brunell
Grönområde Lappvidet
Garage Lappvidet
Lekyta Lappvidet

Suppleant: Fati Azimi
Grönområde Ripvidet
Garage Ripvidet
Spolplatta Ripvidet

Sidan ändrades senast 25 mars 2019 klockan 19:20
Antal besök: 464